تاریخ الحدیث
45 بازدید
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
کتاب تاریخ الحدیث ، همان کتاب « تاریخ حدیث »است که به زبان عربی ترجمه شده است . ترجمه متن به عربی ، توسط حجة الاسلام دکتر حیدری ، یکی از محققان قرآن و حدیث انجام شده و شامل چهار دوره حدیثی در تاریخ حدیث شیعه : دوران حضور معصومین ، متقدمین ، متاخرین و معاصرین می باشد و در ادامه به تدوین حدیث نزد عالمان اهل سنت نیز پرداخته شده و بیان شده که تدوین حدیث نزد شیعه از آغاز تا کنون ، مستمر و با اهتمام کامل ، شکل گرفته است .