مبانی تفسیر قرآن
44 بازدید
ناشر: انتشارات دانشگاه قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8261-59-2
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
کتاب حاضر با هدف بررسی مبانی و اصول تفسیر برای تامین سرفصلهای ارشد و در مواردی دکتری فراهم شده است . در این اثر سعی شده با توجه به اختلاف نظر مفسران در خصوص اهم مبانی تفسیر ، کامل ترین مبانی برگزیده شود و مورد تحلیل قرار گیرد .در آغاز کتاب به معرفی برخی از اصطلاحات از قبیل : مبانی ، تفسیر ، تاویل ، روش ، گرایش ،قواعد و...پرداخته شده و در ادامه به مهمترین مبانی تفسیر و تحلیل تطبیقی آنها که شامل موارد ذیل است، مبادرت گردیده است : قدسی بودن قرآن ؛ نص و قرائت واحد قرآن ؛ امکان و جواز تفسیر ؛حجیت ظهور قرآن ؛ بررسی نیاز مخاطبان قرآن به تفسیر ؛ ساختار چند معنایی قرآن ؛ زبان قرآن ؛ منابع تفسیر ؛ انسجام و پیوستگی آیات ؛ جامعیت قرآن . در پایان هر فصل ، ضمن آوردن خلاصه مطالب ، پرسشهای و منابعی ، جهت مطالعه بیشتر آورده شده است .